Nieuws

19-10-2023

Profiteer nog van de federale woonbonus niet-eigen woning in 2023!

Eind 2020 werd de Vlaamse woonbonus afgeschaft die gold voor de gezinswoning,  waardoor kapitaalaflossingen niet langer fiscaal konden worden ingebracht. De federale woonbonus voor een tweede, derde … woning bleef echter wel bestaan. Die fiscale onrechtvaardigheid wil de regering stoppen. De hervorming zit vervat in de Programmawet die op 22 december ll. in de Plenaire vergadering werd aangenomen.

Concreet wordt de belastingvermindering opgeheven voor kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen die vanaf 1 januari 2024 worden aangegaan. Voor de leningen die uiterlijk op 31 december 2023 zijn aangegaan, blijft het bestaande voordeel behouden.

 

BRON: BIV (https://www.biv.be/nieuws/artikels/einde-van-de-federale-fiscale-belastings-vermindering-voor-een-niet-eigen-woning-voor-nieuwe-leningen-vanaf-2024)